วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562
   ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี์
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 2 มีนาคม 2562
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
   วันที่ 24 มกราคม 2562
   พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสกายวิว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 4 มกราคม 2562
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 20 ธันวาคม 2561
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสกายวิว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 25 ตุลาคม 2561
   พิธีการมอบเงินสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 28 สิงหาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ของคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
   การมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ชสอซ. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จัดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 15 มิถุนายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 7 มิถุนายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
   การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 18 เมษายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 26 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 14 มีนาคม 2561
   การขายทอดตลาดรถยนต์สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 รถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กค 7268 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 12 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 12 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 5 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 5 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 18 มกราคม 2561
   นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 21 ธันวาคม 2560
   การส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 56
   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
>> ภาพกิจกรรมทั้งหมด <<