วันที่ 13 เมษายน 2565

  
      คณะกรรมการรดน้ำดำหัวท่านประธานประเสริฐ และท่านที่ปรึกษาณรงค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 65 เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

    วันที่ 8 เมษายน 2565

  
      สมาคม สส.ชสอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 30 มีนาคม 2565

  
      ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 25 มีนาคม 2565

  
      พิธีมอบเงินขวัญถุงสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 15 มีนาคม 2565

  
      ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 14 มีนาคม 2565

  
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 11 มีนาคม 2565

  
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 21 มกราคม 2565

  
      พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 27 กันยายน 2564

  
      ยินดีต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 27 กันยายน 2564

  
      การรับสมัครคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 19 มิถุนายน 2564

  
      งานฉลองครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

  
      การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน
         ระบบงานสหกรณ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563
   คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้า
         ณ วัดป่ารุ่งอรุณ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ล่วงลับไปแล้ว
   วันที่ 17 มิถุนายน 2563
   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เดินทางไปศึกษาดูงานที่
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด วันที่ 17 มิถุนายน 2563
   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
   ยินดีต้อนรับสหกรณ์การเกษตรพิมาย ศึกษาดูงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 24 มกราคม 2563
   พิธีมอบเงินสวัสดิการ สมาชิกผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 วันที่ 24 มกราคม 2563
         ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 21 ธันวาคม 2562
    การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
         วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
         ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
   วันที่ 25 ตุลาคม 2562
   พิธีการมอบเงินสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562
         เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562
   ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี์
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 2 มีนาคม 2562
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
   วันที่ 24 มกราคม 2562
   พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสกายวิว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 4 มกราคม 2562
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 20 ธันวาคม 2561
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสกายวิว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 25 ตุลาคม 2561
   พิธีการมอบเงินสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 28 สิงหาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ของคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
   การมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ชสอซ. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จัดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 15 มิถุนายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 7 มิถุนายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
   การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
   วันที่ 18 เมษายน 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 26 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 14 มีนาคม 2561
   การขายทอดตลาดรถยนต์สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 รถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กค 7268 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 12 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 12 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 5 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 5 มีนาคม 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 18 มกราคม 2561
   นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วันที่ 21 ธันวาคม 2560
   การส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 56
   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
>> ภาพกิจกรรมทั้งหมด <<