สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด    The Buriram Teachers Savings Cooperativ Limited
บริการเหนือความคาดคิด   พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก
   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

    ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ    
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 89 ราย   
     เมื่อวานนี้ 2,084 ราย   
     เดือนนี้ 15,827 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 10,342 ราย   
     ปีนี้ 127,879 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 119,580 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด


ที่ตั้ง :  เลขที่ 36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ :  0 4461 1581, 0 4461 2264 FAX ต่อ 123 (ธุรการ) ต่อ 121 (การเงิน)

E-mail :  brr-tsc@hotmail.co.th

FACEBOOK :  https://www.facebook.com/teacherskrubrr


แผนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัดเบอร์ติดต่อภายในสหกรณ์
 โทร 44611581 และ 044612264
ฝ่ายงาน/ตำแหน่งเบอร์ภายในเบอร์มือถือ
ผู้จัดการ299081-7253987
รองผู้จัดการ
   - ฝ่ายการเงิน
   - ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
   - ฝ่ายสวัสดิการ
120086-8783324
รองผู้จัดการ
   - ฝ่ายธุรการและประมวลผล
   - ฌาปนกิจสงเคราะห์
198094-5276988
รองผู้จัดการ
   - ฝ่ายสินเชื่อ
   - ฝ่ายบำนาญ
198094-5276988
 
ฝ่ายการเงิน 120086-8783324
ฝ่ายบัญชี 192-
ฝ่ายสวัสดิการ 131085-4973277
    
ฝ่ายธุรการ 0089-8456922
ฝ่ายประมวลผล 192094-5276979
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 1 อำเภอลำปลายมาศ
- เขต 2 อำเภอประโคนชัย
- เขต 3 อำเภอนางรอง
111097-0616751
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 4 อำเภอสตึก
- เขต 5 อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอนาโพธิ์
- เขต 6 อำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอโนนสุวรรณ
112097-3497546
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 7 อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ และอำเภอโนนดินแดง
- เขต 8 อำเภอคูเมือง และอำเภอแคนดง
- เขต 9 อำเภอกระสัง และอำเภอพลับพลาชัย
113094-5276988
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 10 จังหวัด 2 และเทศบาล
- เขต 11 จังหวัด 1 อำเภอห้วยราช และอำเภอบ้านด่าน
- เขต 12 อำเภอบ้านกรวด และอำเภอเฉลิมพระเกียรต
114087-4627814
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 13 อำเภอชำนิ เมือง 13
- เขต 14 เมือง 14
141087-4627814
ฝ่ายบำนาญ 189094-5276989
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 188083-7281101

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th