สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 4 ราย   
     เมื่อวานนี้ 543 ราย   
     เดือนนี้ 2,941 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 5,754 ราย   
     ปีนี้ 95,833 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด


ที่ตั้ง :  เลขที่ 36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ :  0 4461 1581, 0 4461 2264 FAX ต่อ 123 (ธุรการ) ต่อ 121 (การเงิน)

E-mail :  brr-tsc@hotmail.co.th

FACEBOOK :  https://www.facebook.com/teacherskrubrr


แผนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เบอร์ติดต่อภายในสหกรณ์
โทร 044-611581 และ 044-612264   ต่อ
ฝ่ายงาน/ตำแหน่งเบอร์ภายในเบอร์มือถือ
ผู้จัดการ 299081-7253987
รองผู้จัดการ
   - ฝ่ายบริหารทั่วไป
   - ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ
0
0
188
094-5276988
089-8456922
083-7281101
รองผู้จัดการ
   - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
   - ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษและฝ่ายกฎหมาย
191
199
191
094-5276988
094-5276979
092-0629987
061-7646093
รองผู้จัดการ
   - ฝ่ายการเงิน
   - ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
   - ฝ่ายสวัสดิการ
120

192
131
086-8783324

062-7261275
085-4973277
รองผู้จัดการ
   - ฝ่ายหุ้น-หนี้ และสินเชื่อ
198094-5276988
 
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 1 อำเภอลำปลายมาศ
- เขต 11 จังหวัด 1 และ อำเภอบ้านด่าน
- เขต 13 เมือง 13 และอำเภอชำนิ
- เขต 14 เมือง 14
111097-0616751
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 2 อำเภอประโคนชัย
- เขต 9 อำเภอกระสัง
- เขต 12 อำเภอบ้านกรวด
112096-6516030
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 3 อำเภอนางรอง
- เขต 6 อำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอโนนสุวรรณ
- เขต 11 อำเภอห้วยราช
- เขต 12 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
113087-3497546
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 4 อำเภอสตึก
- เขต 5 อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอนาโพธิ์
- เขต 8 อำเภอคูเมือง และอำเภอแคนดง
114062-6820338
ฝ่ายสินเชื่อ
- เขต 7 อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ และอำเภอโนนดินแดง
- เขต 9 อำเภอพลับพลาชัย
- เขต 10 จังหวัด 2 และเทศบาล
141094-5276988
บำนาญ 189094-5276989
064-5729462
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ 188083-7281101
นิติกร 405-

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th