สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 58 ราย   
     เมื่อวานนี้ 190 ราย   
     เดือนนี้ 5,359 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 9,678 ราย   
     ปีนี้ 45,684 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

ประจำปีบัญชี 2565 ( ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 )
31 ต.ค. 2564 30 พ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 31 ม.ค. 2565 29 ก.พ. 2565 31 มี.ค. 2565
30 เม.ย. 2565 31 พ.ค. 2565 30 มิ.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ประจำปีบัญชี 2564 ( ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 )
31 ต.ค. 2563 30 พ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563 31 ม.ค. 2564 29 ก.พ. 2564 31 มี.ค. 2564
30 เม.ย. 2564 31 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 31 ก.ค. 2564 31 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2564

ประจำปีบัญชี 2563 ( ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 )
31 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563 29 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2563
30 เม.ย. 2563 31 พ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 31 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 30 ก.ย. 2563

ประจำปีบัญชี 2562 ( ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 )
31 ต.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 31 มี.ค. 2562
30 เม.ย. 2562 31 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 30 ก.ย. 2562

ประจำปีบัญชี 2561 ( ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 )
31 ต.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 31 มี.ค. 2561
30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 30 ก.ย. 2561


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th