ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ 2563

เขียนโดย : admin  วันที่ 9 ตุลาคม 2563   เวลา 15:07 น.        [ มีผู้เข้าชม  370  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เขียนโดย : admin  วันที่ 28 กันยายน 2563   เวลา 10:20 น.        [ มีผู้เข้าชม  27  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2563

เขียนโดย : admin  วันที่ 21 กันยายน 2563   เวลา 16:29 น.        [ มีผู้เข้าชม  29  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เขียนโดย : admin  วันที่ 28 สิงหาคม 2563   เวลา 16:23 น.        [ มีผู้เข้าชม  29  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

เขียนโดย : admin  วันที่ 24 สิงหาคม 2563   เวลา 11:12 น.        [ มีผู้เข้าชม  179  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

เขียนโดย : admin  วันที่ 23 สิงหาคม 2563   เวลา 16:37 น.        [ มีผู้เข้าชม  178  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เขียนโดย : admin  วันที่ 18 สิงหาคม 2563   เวลา 14:39 น.        [ มีผู้เข้าชม  25  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เขียนโดย : admin  วันที่ 14 สิงหาคม 2563   เวลา 10:18 น.        [ มีผู้เข้าชม  141  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ขายทอดตลาดรถยนต์สหกรณ์

เขียนโดย : admin  วันที่ 5 สิงหาคม 2563   เวลา 13:19 น.        [ มีผู้เข้าชม  150  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เขียนโดย : admin  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563   เวลา 15:29 น.        [ มีผู้เข้าชม  220  ครั้ง ]