ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

เขียนโดย : admin  วันที่ 24 สิงหาคม 2563   เวลา 11:12 น.        [ มีผู้เข้าชม  101  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

เขียนโดย : admin  วันที่ 23 สิงหาคม 2563   เวลา 16:37 น.        [ มีผู้เข้าชม  119  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เขียนโดย : admin  วันที่ 18 สิงหาคม 2563   เวลา 14:39 น.        [ มีผู้เข้าชม  20  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เขียนโดย : admin  วันที่ 14 สิงหาคม 2563   เวลา 10:18 น.        [ มีผู้เข้าชม  114  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ขายทอดตลาดรถยนต์สหกรณ์

เขียนโดย : admin  วันที่ 5 สิงหาคม 2563   เวลา 13:19 น.        [ มีผู้เข้าชม  95  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เขียนโดย : admin  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563   เวลา 15:29 น.        [ มีผู้เข้าชม  195  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2563


เขียนโดย : admin  วันที่ 22 มิถุนายน 2563   เวลา 17:23 น.        [ มีผู้เข้าชม  438  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  มาตรการเยียวยามวลสมาชิกช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19)

เขียนโดย : admin  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563   เวลา 11:56 น.        [ มีผู้เข้าชม  1793  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ผลสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

เขียนโดย : admin  วันที่ 30 เมษายน 2563   เวลา 11:54 น.        [ มีผู้เข้าชม  3645  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี

เขียนโดย : admin  วันที่ 23 เมษายน 2563   เวลา 11:53 น.        [ มีผู้เข้าชม  4908  ครั้ง ]