สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

   บริการเงินฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM

ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.20 บาท ต่อปี


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.95 บาท ต่อปี


เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.70 บาท ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th